Tutoriál Imagine autorka: Monika Tomcsányiová

Určite sa k Vám už dostala informácia o novom produkte – programe Imagine. Školy, ktoré sú zapojené v projekte Infovek dostali v najnovšom edukačnom balíku aj CD s týmto programom, na ktorom nájdete aj materiály v tvare pdf - projekty pre niektoré predmety základnej školy. Je ťažké napísať do niekoľkých riadkov, čo je v tomto programe nové a zaujímavé. Ak však absolvujete náš tutoriál, dozviete sa o produkte a budete vedieť použiť a vyžiť veľa jeho dobrých vlastností na hodinách informatiky, na iných predmetoch v škole a dúfame, že ho využijete aj na počítačových krúžkoch a prinesie Vám veľa zábavy pri programovaní jednoduchých hier. Dozviete sa, ako v ňom využívať základy objektového programovania, ako jednoducho pracovať s multimédiami, tlačidlami, textami, stránkami, ako si svoje projekty uložiť na web! Veľa úspechov pri práci s Imagine.