Knižná a online literatúra o Imagine

Knihy o Imagine (Kliknutím presmeruje na priečinok súborov)

Učebnica Imagine - A.Belan (Alternatívny odkaz)

Kniha - Programovanie v Imagine 4

Zoznam príkazov v Imagine

Imagine Slovník rezervovaných slov zo stránok input.sk

Ďalšie cvičenia

TVORIVÁ INFORMATIKA - Prvý zošit z programovania, vydavateľstvo SPN

Učebnicu programovania používanú na základných školách, pre začiatočníkov, možno stiahnuť:

Podľa kapitol

Komplet celá kniha ako PDF

 

Odkazy na online zdroje:

https://www.r-e-m.co.uk/logo/?Titleno=25541    - Oficiálne webové stránky o Imagine z vydavateľstva Logotron.

České stránky o modernom progrmovacom prostredí Imagine

Samoštúdium Imagine prostredníctvom kurzu programovania nájdete na:

https://edi.fmph.uniba.sk/~pekarova/kurzImagine/   -  podrobné postupy a návody riešenia programovania v Imagine.

https://edi.fmph.uniba.sk/~kalas/Vyucba/Imagine/   - prednášky z VŠ o Imagine, na vyššých úrovniach webu aj iné užitočné informácie. Hint: Pre zobrazenie vyššej úrovne klikneme na Parent Directory.

 

Pozn. Upozorňujeme, že za obsah jednotlivých zdrojov nezodpovedáme!