Imagine Lekcie

tieto materiály ponúkajú skrátenú verziu Tutoriálu. Niektoré návody nie sú úplné ale oceníte predovšetkým riešenia daných úloh. Nájdete ich na podstránkach tejto sekcie.


Prostredie Imagine - úvod.

Základné príkazy.