Drobné úpravy - sprístupnenie súborov

27.06.2017 14:17

Dnes sme vykonali niekoľko drovných úprav tejto stránky. Z technických dôvodov sme všetky stiahnuteľné súbory umiestnili na Google Drive a aktualizovali prepojenia. Veríme, že tento krok zjednoduší a spríjemní prácu s týmito súbormi.

Pre pohodlných požívateľov prinášame link na priečinok so všetkými stiahnuteľnými súbormi tejto stránky  GoogleDrive - Imagine Logo.