Viac o Imagine - Odkazy na iné weby:

http://www.r-e-m.co.uk/logo/?Titleno=25541    - Oficiálne webové stránky o Imagine z vydavateľstva Logotron.

Stránky o Imagine Logo z projektu Infovek

České stránky o modernom progrmovacom prostredí Imagine

Samoštúdium Imagine prostredníctvom kurzu programovania nájdete na:

http://edi.fmph.uniba.sk/~pekarova/kurzImagine/   -  podrobné postupy a návody riešenia programovania v Imagine.

http://edi.fmph.uniba.sk/~kalas/Vyucba/Imagine/   - prednášky z VŠ o Imagine, na vyššých úrovniach webu aj iné užitočné informácie. Hint: Pre zobrazenie vyššej úrovne klikneme na Parent Directory.

Knihy o Imagine

Učebnica Imagine:  http://www.smnd.sk/anino/moje/I.pdf        

Kniha - Programovanie v Imagine 4

Zoznam príkazov v Imagine

Imagine Slovník rezervovaných slov zo stránok input.sk

Ďalšie cvičenia

TVORIVÁ INFORMATIKA - prvý zošit z programovania, vydavateľstvo SPN

Učebnicu programovania používanú na základných školách, vhodnú pre úplných začiatočníkov, nasledujúcej stránke:(klik)

 

Pozn. Upozorňujeme, že za obsah jednotlivých zdrojov nezodpovedáme!