Imagine Tutoriál

Na nasledujúcich podstránkach je zverejnený Imagine Tutoriál.

Jeho pôvodnú verziu moôno nájisť tu: http://edi.fmph.uniba.sk/~tomcsanyiova/ImagineTutorial/