Nové návody a sekcia

01.05.2014 19:08

Dnes sme pridali novú sekciu - Demo projekty, kde budeme postupne vystavovať rozličné projekty naprogramované v Imagine.

Taktiež sme do spomínanej sekcie vytvorili podstránku Prvé projekty s Imagine - Infovek, na ktorej sú uverejnené návody a hotové projekty.

Môžete ich použiť ako inšpiráciu...

Viac na:

http://imaginelogo.meu.zoznam.sk/demo-projetky/prve-projekty-s-imagine-infovek/

 

Ak máte Vaše vlastné, alebo iné programy, ktoré by ste radi uverejnili na tejto stránke, neváhajte nás kontaktovať napr. cez Facebook správu alebo prostredníctvom Kontaktného formulára.

Tešíme sa na Vaše projekty a programy!